Kwijting is kwijtschelden?

Taal is iets moois. Kwijting is iets anders dan kwijtschelding. Toch? Hoe dat werkt laat een recente uitspraak van de Hoge Raad zien, waarin een koper bij een notariële leveringsakte van aandelen formele kwijting ontving van de koopsom. De verkoper komt er later achter dat het betaalde bedrag € 225.000 te laag is (iets met verrekening van een lening en een niet geziene betaling) en vordert alsnog betaling van het meerdere. Mag dat?

Lees meer

Alcohol- en drugstesten toegestaan? Wat kan de werkgever met het resultaat van die test?

Deze blog gaat over alcohol- en drugstesten op de werkvloer, in samenhang met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zal per 25 mei 2018 in werking treden. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt en wordt vervangen door een Uitvoeringswet AVG. Aanleiding voor de blog is de onrust die is ontstaan door het Uniper-rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de vraag of onder de huidige wetgeving drugs- en alcoholtesten zijn toegestaan, zo ja, onder welke voorwaarden en, niet onbelangrijk, of de resultaten van de testen gebruikt/verwerkt mogen worden.

Lees meer

Rusttijdboetes doorn in het oog

De hoge boetes wegens een tekort aan bemanning of het niet in acht nemen van de rusttijden blijven een grote zorg. Daar zijn al vele procedures over gevoerd, met wisselend succes.

Met een aantal uitspraken van de hoogste rechter in dit soort zaken, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, is meer duidelijkheid geschapen.

Lees meer

seminar Actualiteiten, 31 mei 2018, Beurs Maritime in Gorinchem

Evenals vorig jaar verzorgt Koninklijke BLN Schuttevaer een gratis bij te wonen seminar op de Maritime Industry in Gorinchem, dit jaar op donderdag 31 mei om 11.00 uur. Van Dam & Kruidenier advocaten is er weer bij: nu met een tafelsessie over de invloed van de nieuwe AVG/privacy wetgeving op het arbeidsrecht, in het bijzonder inzake de toelaatbaarheid van het testen van werknemers en derden op alcohol, drugs of medicijnen (MDA testen). Frits Bienfait en Aniek Thissen zitten deze tafels voor. 
Wilt u tevoren reeds informatie? (de AVG treedt immers zes dagen eerder al in werking!) Neem dan gerust contact met ons op. 

U kunt zich gratis inschrijven via deze link op de site van BLN Schuttevaer.

Doorstart zonder faillissement: het risico

De situatie komt vaker voor: een werkmaatschappij heeft schulden. De holding richt een nieuwe onderneming op en laat de activa daarin overgaan (al dan niet met een overeenkomst). De werkmaatschappij biedt vervolgens geen verhaal. Deze constructie leidt natuurlijk tot frustratie bij de schuldeisers en kan aanleiding zijn om de aandeelhouders of de bestuurders aan te spreken. In deze blog behandel ik een zaak waarin die actie tegen bestuurders en aandeelhouders succesvol was.

Lees meer

Schadebeperking is ieders plicht

Bij een schadegeval moet de aansprakelijke partij in beginsel de geleden schade geheel vergoeden. Anderzijds moet de tegenpartij de schade zoveel mogelijk beperken.

Stel: uw schip wordt aangevaren, maar niet zo ernstig dat de zeewaardigheid en bruikbaarheid is aangetast. U kunt er gewoon mee varen. Heeft u dan recht op vergoeding van de stilligschade als u meteen laat repareren, of moet u wachten tot een gelegenheid dat het schip toch al stil ligt?

Lees meer

De keerzijde van het AIS

Het Automatische Identificatie Systeem (AIS) is niet meer weg te denken uit de binnenvaart. Het voordeel is dan ook evident: een veilig en vlot scheepvaartverkeer. Maar misbruik ligt op de loer: gebruik door onbevoegden en voor andere doeleinden.

Lees meer

Het wetsvoorstel gelijkstelling payrolling in een notendop

Vorige week hebben drie Kamerleden een wetsvoorstel ingediend dat, indien aangenomen en kracht van wet, ingrijpende gevolgen voor de huidige payrolling zal hebben. Het wetsvoorstel heeft tot doel ‘oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen door payrollbedrijven te verplichten hun ter beschikking gestelde arbeidskrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als die welke zouden gelden als een payrollmedewerker rechtstreeks in dienst zou zijn genomen door de opdrachtgever (werkgever)’.

Lees meer

Geld uitlenen aan een gokverslaafde: vernietiging en onverschuldigde betaling.

Terwijl er in de pers veel aandacht is voor de strafzaak over de moord op Koen Everink, blijkt er intussen een civiele vordering van de erven en een vennootschap tegen de verdachte in rechte aanhangig te zijn. In een recent tussenvonnis oordeelt de rechtbank Midden Nederland over vorderingen tot terugbetaling van leningen aan de geldlener, die tevens de verdachte in de moordzaak is. Het tussenvonnis stelt twee civielrechtelijke aspecten aan de orde: misbruik van omstandigheden en onverschuldigde betaling.

Lees meer

 

Adresgegevens

Kantooradres: 
Rivium Westlaan 46
2909 LD  Capelle aan den IJssel

Postadres: 
Postbus 4043
3006 AA  Rotterdam

+31 (0)10 - 288 8800
+31 (0)10 - 288 8828
mail@damkru.nl

KvK-nummer: 24466931
BTW-nummer: NL 005202280B01

 

Overige gegevens en route

Het kantoor ligt in het bedrijvenpark Rivium (naast de van Brienenoordbrug) te Capelle aan den IJssel. U kunt bij ons op onze eigen parkeerplaats parkeren. 

Routebeschrijving:

Routebeschrijving vanaf Utrecht
Routebeschrijving vanaf Zoetermeer
Routebeschrijving vanaf Breda
Per openbaar vervoer

Downloads

Nieuwsbrief

Stelt u gratis en vrijblijvend algemeen juridisch advies op prijs? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang de periodieke Van Dam & Kruidenier nieuwsbrief: 

Ongeldige invoer