Arbeidstijdenbesluit vervoer: handhaving uitgesteld!

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de handhaving van de nieuwe regels van het Arbeidstijdenbesluit vervoer uit te stellen. Hier past een uitroepteken achter. Het blijkt voor vele betrokkenen onmogelijk de per 1 januari 2017 van kracht geworden regels in een werkbare situatie aan boordin te passen. Koninklijke BLN Schuttevaer is er door overleg in geslaagd om  de handhaving, die per 1 juli zou beginnen, uit te laten stellen.

Lees meer

Een voorlopige voorziening met definitieve trekken: wel of geen overname van onderneming?

Een recente uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam in kort geding van 22 december 2016 en het hoger beroep bij arrest van het gerechtshof Den Haag van 31 januari 2017 leggen de dilemma’s bloot waarvoor een kortgedingrechter komt te staan, als het gaat om het treffen van een voorlopige voorziening die onomkeerbare gevolgen kan hebben. De rechtsvraag is of er wel of geen overname van onderneming heeft plaatsgevonden. De inzet is de arbeidsplaatsen van 26 werknemers.

Lees meer

Overliggeld, CMNI en "Ned. wett."

Het Tijdelijk Besluit laad- en lostijden en overliggelden in de binnenvaart van 2011 is al enige tijd niet meer van kracht. Toch wordt er in vele charters naar verwezen. Kan dat eigenlijk wel? En hoe moet dat Besluit worden uitgelegd?

Lees meer

Wet DBA: weer uitstel tot 1 juli 2018.

Staatssecretaris Wiebes liet vandaag aan de Tweede Kamer weten dat de uitvoering van de Wet DBA (u weet wel, de herijking van de toetsing van zzp’ers) weer met een half jaar wordt uitgesteld, en nu tot 1 juli 2018. Waarvan akte. De staatssecretaris wijst op de formatie en de noodzaak het nieuwe kabinet hierover een nader standpunt in te nemen, en hij voorziet al dat dit niet dit jaar zal zijn afgerond.
Wel is er iets nieuws te melden:

Lees meer

Een concurrentiebeding bij detachering ook nietig als het gaat om zzp’ers?

Op 14 april 2017 wees de Hoge Raad een arrest over toepassing van het belemmeringsverbod zoals opgenomen in de Waadi, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het belemmeringsverbod van artikel 9a verbiedt elk beding op grond waarvan een uitgeleende arbeidskracht wordt belemmerd om na afloop van het contract bij derden in dienst te treden. Dit artikel is in 2012 ingevoerd ter implementatie van artikel 6 lid 2 van de Uitzendrichtlijn (Richtlijn 2008/104/EG).

Lees meer

De Wet Dba, de afloskapitein en de Ryanair piloot

Een piloot van een Boeing 737 en een afloskapitein van een binnenschip zijn beiden gezagvoerder, en soms zijn zij ook zzp’er. Maar zijn zij dat ook onder de Wet Dba?

Wat de piloot betreft is relevant de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 1 december 2016. Die merkte een in Nederland wonende piloot die voor Ryanair vliegt niet als ondernemer aan, maar oordeelde dat die in dienstverband werkte.

In de constructie zoals Ryan Air die gebruikt, huurt zij van een Engels bedrijf piloten in. Dat bedrijf contracteert op haar beurt met diverse piloten, die verplicht zijn alleen voor Ryanair te vliegen, maar die als ondernemer worden behandeld. Zo worden zij per vlucht betaald, en betalen zij de eigen opleidingskosten. De tarieven zijn niet onderhandelbaar, maar worden door het bedrijf en Ryanair bepaald.

Lees meer

Een niet ontdekt voorkeursrecht: hoever strekt de onderzoeksplicht van de notaris?

Uit een nalatenschap wordt een perceel geleverd. Op dat perceel rustte een notarieel vastgelegd voorkeursrecht voor klagers. De notaris die de akte passeerde wist daar niet van, ondanks onderzoek (recherche) in het kadaster. Hij had ook nog bij de weduwe van de erflater gevraagd of er een voorkeursrecht bestond, waarop zij ontkennend antwoordde. De klagers in deze tuchtzaak voor het gerechtshof Amsterdam stelden dat de notaris nalatig was geweest.

Lees meer

Rusttijden in de binnenvaart: einde aan boetes na terugzetten in exploitatiewijze

Met enkele recente uitspraken van de Raad van State is een einde gekomen aan de werkwijze van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om de rusttijden in de binnenvaart te beboeten op basis van de feitelijke samenstelling van de bemanning en niet op basis van de gehanteerde exploitatiewijze.

Die werkwijze houdt het volgende in. Een schip vaart in exploitatiewijze B (continuvaart). Tijdens een controle wordt geconstateerd dat de voor die exploitatiewijze voorgeschreven minimumbemanning niet aan boord is. Voor die onderbemanning en/of onderkwalificatie wordt een forse boete opgelegd. Vervolgens beoordeelt ILT, in het kader van de controle op naleving van de rusttijden, welke exploitatiewijze past bij de wel aanwezige bemanning. Dat is dan, logischerwijze, exploitatiewijze A2 (semi-continuvaart) of exploitatiewijze A1 (dagvaart). In die exploitatiewijzen moet de ononderbroken rusttijd van zes respectievelijk acht uren buiten de vaartijd worden genoten. Omdat er in exploitatiewijze B vanzelfsprekend niet buiten de vaartijd kan worden gerust (het schip vaart continu), is in zo’n geval steeds sprake van overtreding van de rusttijden, zelfs als de bemanningsleden het voorgeschreven aantal uren rust genieten. Ook daarvoor ontvangen zowel de werkgever als de gezagvoerder hoge boetes.

Lees meer

Nieuwe website Van Dam & Kruidenier Advocaten

Vandaag lanceren wij onze nieuwe website: het vertrouwde adres maar een geheel nieuwe "look and feel", met nieuwe functionaliteiten. Natuurlijk vindt u daar alle informatie over onze advocaten en wat zij voor u kunnen betekenen.

Bloggen en nieuwsbrief

Nieuw is de blog-pagina waarop wij u op de hoogte gaan houden van relevante ontwikkelingen en nieuws. Op de website kunt u zich ook abonneren op onze nieuwsbrief. U ontvangt dan regelmatig een selectie van lezenswaardige artikelen van onze medewerkers.

Lees meer

 

Adresgegevens

Kantooradres: 
Rivium Westlaan 46
2909 LD  Capelle aan den IJssel

Postadres: 
Postbus 4043
3006 AA  Rotterdam

+31 (0)10 - 288 8800
+31 (0)10 - 288 8828
mail@damkru.nl

KvK-nummer: 24466931
BTW-nummer: NL 005202280B01

 

Overige gegevens en route

Het kantoor ligt in het bedrijvenpark Rivium (naast de van Brienenoordbrug) te Capelle aan den IJssel. U kunt bij ons op onze eigen parkeerplaats parkeren. 

Routebeschrijving:

Routebeschrijving vanaf Utrecht
Routebeschrijving vanaf Zoetermeer
Routebeschrijving vanaf Breda
Per openbaar vervoer

Downloads

Nieuwsbrief

Stelt u gratis en vrijblijvend algemeen juridisch advies op prijs? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang de periodieke Van Dam & Kruidenier nieuwsbrief: 

Ongeldige invoer