Alcohol- en drugstesten toegestaan? Wat kan de werkgever met het resultaat van die test?

Deze blog gaat over alcohol- en drugstesten op de werkvloer, in samenhang met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zal per 25 mei 2018 in werking treden. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt en wordt vervangen door een Uitvoeringswet AVG. Aanleiding voor de blog is de onrust die is ontstaan door het Uniper-rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de vraag of onder de huidige wetgeving drugs- en alcoholtesten zijn toegestaan, zo ja, onder welke voorwaarden en, niet onbelangrijk, of de resultaten van de testen gebruikt/verwerkt mogen worden.

Lees meer

Rusttijdboetes doorn in het oog

De hoge boetes wegens een tekort aan bemanning of het niet in acht nemen van de rusttijden blijven een grote zorg. Daar zijn al vele procedures over gevoerd, met wisselend succes.

Met een aantal uitspraken van de hoogste rechter in dit soort zaken, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, is meer duidelijkheid geschapen.

Lees meer

Rompbevrachting en verzekering: De Engelse zaak “Ocean Victory” en de situatie naar Nederlands recht

Op 10 mei 2017 wees de Engelse Hoge Raad (Supreme Court) een baanbrekende uitspraak die gekend zal worden onder de naam van het schip “Ocean Victory”. Dit vrachtschip (“bulk carrier”) werd gebouwd in 2005 en verging op 24 oktober 2006 na een gronding in de haven van Kashima, Japan. Schade: 170.000.000 USD. In de juridische strijd die volgde ging het met name om de volgende drie vragen:

(1) Wie moet voor de schade opdraaien?
(2) Sluit de Barecon 89 Charterparty het verhaalsrecht van de eigenaar (OVM) jegens de rompbevrachter (OLH) alsook het verhaalsrecht van de gesubrogeerde cascoverzekeraars uit?
(3) Indien de tijdbevrachter aansprakelijk is voor de schade aan het schip wegens schending van de “safe port warranty” clausule in de charter, kan de tijdbevrachter zich dan beroepen op het Londense beperkingsverdrag van 1976 ter beperking van zijn aansprakelijkheid?

Lees meer

Doorstart zonder faillissement: het risico

De situatie komt vaker voor: een werkmaatschappij heeft schulden. De holding richt een nieuwe onderneming op en laat de activa daarin overgaan (al dan niet met een overeenkomst). De werkmaatschappij biedt vervolgens geen verhaal. Deze constructie leidt natuurlijk tot frustratie bij de schuldeisers en kan aanleiding zijn om de aandeelhouders of de bestuurders aan te spreken. In deze blog behandel ik een zaak waarin die actie tegen bestuurders en aandeelhouders succesvol was.

Lees meer

Schadebeperking is ieders plicht

Bij een schadegeval moet de aansprakelijke partij in beginsel de geleden schade geheel vergoeden. Anderzijds moet de tegenpartij de schade zoveel mogelijk beperken.

Stel: uw schip wordt aangevaren, maar niet zo ernstig dat de zeewaardigheid en bruikbaarheid is aangetast. U kunt er gewoon mee varen. Heeft u dan recht op vergoeding van de stilligschade als u meteen laat repareren, of moet u wachten tot een gelegenheid dat het schip toch al stil ligt?

Lees meer

Mkb’er opgelet: Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote onderneming in werking

Stel, u heeft een mkb-onderneming en doet zaken met een grote onderneming, bijvoorbeeld een scheepswerf. Als deel van de voorwaarden bedingt de scheepswerf dat zij in termijnen 95% van de aanneemsom betaalt, waarvan de laatste 65 dagen na oplevering, en de resterende 5% eerst na afloop van een garantietermijn van 6 maanden. De wet staat dit niet langer toe. Dit roept een aantal vragen op voor de praktijk.

Lees meer

Het wetsvoorstel gelijkstelling payrolling in een notendop

Vorige week hebben drie Kamerleden een wetsvoorstel ingediend dat, indien aangenomen en kracht van wet, ingrijpende gevolgen voor de huidige payrolling zal hebben. Het wetsvoorstel heeft tot doel ‘oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen door payrollbedrijven te verplichten hun ter beschikking gestelde arbeidskrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als die welke zouden gelden als een payrollmedewerker rechtstreeks in dienst zou zijn genomen door de opdrachtgever (werkgever)’.

Lees meer

Geld uitlenen aan een gokverslaafde: vernietiging en onverschuldigde betaling.

Terwijl er in de pers veel aandacht is voor de strafzaak over de moord op Koen Everink, blijkt er intussen een civiele vordering van de erven en een vennootschap tegen de verdachte in rechte aanhangig te zijn. In een recent tussenvonnis oordeelt de rechtbank Midden Nederland over vorderingen tot terugbetaling van leningen aan de geldlener, die tevens de verdachte in de moordzaak is. Het tussenvonnis stelt twee civielrechtelijke aspecten aan de orde: misbruik van omstandigheden en onverschuldigde betaling.

Lees meer

Wetsvoorstel: Opdrachtnemers zullen recht op minimumloon hebben vanaf 1 januari 2018

Stel, u geeft een timmerman opdracht om een antieke kast te repareren voor € 60,-. Dat was de laagste inschrijving via een klussite. Na afloop van het werk zegt de timmerman dat het werk hem nogal tegenviel, dat hij er veel meer tijd aan heeft besteed dan hij had begroot.
Naar de huidige maatstaven is dat een risico voor de opdrachtnemer. De timmerman laat het er niet bij zitten en vordert een vergoeding gelijk aan het minimumloon voor de bestede tijd, en wel op grond van analoge toepassing van het recht op minimumloon.
Ook dat lijkt nu kansloos.

Lees meer

 

Adresgegevens

Kantooradres: 
Rivium Westlaan 46
2909 LD  Capelle aan den IJssel

Postadres: 
Postbus 4043
3006 AA  Rotterdam

+31 (0)10 - 288 8800
mail@damkru.nl

KvK-nummer: 84365528
BTW-nummer: NL 86384777B01

 

Overige gegevens en route

Het kantoor ligt in het bedrijvenpark Rivium (naast de van Brienenoordbrug) te Capelle aan den IJssel. U kunt bij ons op onze eigen parkeerplaats parkeren. 

Routebeschrijving:

Routebeschrijving vanaf Utrecht
Routebeschrijving vanaf Zoetermeer
Routebeschrijving vanaf Breda
Per openbaar vervoer

Downloads

Derdengelden

Fairway advocaten kan geen derdengelden ontvangen omdat zij niet beschikt over een Stichting Derdengelden.

Nieuwsbrief

Stelt u gratis en vrijblijvend algemeen juridisch advies op prijs? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang de periodieke Fairway advocaten nieuwsbrief: 

Ongeldige invoer