Rusttijdboetes doorn in het oog

De hoge boetes wegens een tekort aan bemanning of het niet in acht nemen van de rusttijden blijven een grote zorg. Daar zijn al vele procedures over gevoerd, met wisselend succes.

Met een aantal uitspraken van de hoogste rechter in dit soort zaken, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, is meer duidelijkheid geschapen.

Lees meer

Rompbevrachting en verzekering: De Engelse zaak “Ocean Victory” en de situatie naar Nederlands recht

Op 10 mei 2017 wees de Engelse Hoge Raad (Supreme Court) een baanbrekende uitspraak die gekend zal worden onder de naam van het schip “Ocean Victory”. Dit vrachtschip (“bulk carrier”) werd gebouwd in 2005 en verging op 24 oktober 2006 na een gronding in de haven van Kashima, Japan. Schade: 170.000.000 USD. In de juridische strijd die volgde ging het met name om de volgende drie vragen:

(1) Wie moet voor de schade opdraaien?
(2) Sluit de Barecon 89 Charterparty het verhaalsrecht van de eigenaar (OVM) jegens de rompbevrachter (OLH) alsook het verhaalsrecht van de gesubrogeerde cascoverzekeraars uit?
(3) Indien de tijdbevrachter aansprakelijk is voor de schade aan het schip wegens schending van de “safe port warranty” clausule in de charter, kan de tijdbevrachter zich dan beroepen op het Londense beperkingsverdrag van 1976 ter beperking van zijn aansprakelijkheid?

Lees meer

Einde van de pre-pack? Rechten van werknemers blijven gewaarborgd.

Het Hof van Justitie EU heeft op 22 juni 2017 een langverwacht arrest gewezen in de bekende Estro-zaak, die als onderwerp had de vraag of bij een voorgekookte overname direct na faillissement, de zogenaamde pre-pack, de werknemers van de failliet beschermd werden en van rechtswege bij de overname in dienst waren van de overnemer. Ja, antwoordt het hof en daarmee is de route van de pre-pack niet meer bruikbaar om bij een reorganisatie naar believen personeel te selecteren en te laten afvloeien.

Lees meer

Schadebeperking is ieders plicht

Bij een schadegeval moet de aansprakelijke partij in beginsel de geleden schade geheel vergoeden. Anderzijds moet de tegenpartij de schade zoveel mogelijk beperken.

Stel: uw schip wordt aangevaren, maar niet zo ernstig dat de zeewaardigheid en bruikbaarheid is aangetast. U kunt er gewoon mee varen. Heeft u dan recht op vergoeding van de stilligschade als u meteen laat repareren, of moet u wachten tot een gelegenheid dat het schip toch al stil ligt?

Lees meer

Mkb’er opgelet: Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote onderneming in werking

Stel, u heeft een mkb-onderneming en doet zaken met een grote onderneming, bijvoorbeeld een scheepswerf. Als deel van de voorwaarden bedingt de scheepswerf dat zij in termijnen 95% van de aanneemsom betaalt, waarvan de laatste 65 dagen na oplevering, en de resterende 5% eerst na afloop van een garantietermijn van 6 maanden. De wet staat dit niet langer toe. Dit roept een aantal vragen op voor de praktijk.

Lees meer

Arbeidstijdenbesluit vervoer: handhaving uitgesteld!

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de handhaving van de nieuwe regels van het Arbeidstijdenbesluit vervoer uit te stellen. Hier past een uitroepteken achter. Het blijkt voor vele betrokkenen onmogelijk de per 1 januari 2017 van kracht geworden regels in een werkbare situatie aan boordin te passen. Koninklijke BLN Schuttevaer is er door overleg in geslaagd om  de handhaving, die per 1 juli zou beginnen, uit te laten stellen.

Lees meer

Geld uitlenen aan een gokverslaafde: vernietiging en onverschuldigde betaling.

Terwijl er in de pers veel aandacht is voor de strafzaak over de moord op Koen Everink, blijkt er intussen een civiele vordering van de erven en een vennootschap tegen de verdachte in rechte aanhangig te zijn. In een recent tussenvonnis oordeelt de rechtbank Midden Nederland over vorderingen tot terugbetaling van leningen aan de geldlener, die tevens de verdachte in de moordzaak is. Het tussenvonnis stelt twee civielrechtelijke aspecten aan de orde: misbruik van omstandigheden en onverschuldigde betaling.

Lees meer

Wetsvoorstel: Opdrachtnemers zullen recht op minimumloon hebben vanaf 1 januari 2018

Stel, u geeft een timmerman opdracht om een antieke kast te repareren voor € 60,-. Dat was de laagste inschrijving via een klussite. Na afloop van het werk zegt de timmerman dat het werk hem nogal tegenviel, dat hij er veel meer tijd aan heeft besteed dan hij had begroot.
Naar de huidige maatstaven is dat een risico voor de opdrachtnemer. De timmerman laat het er niet bij zitten en vordert een vergoeding gelijk aan het minimumloon voor de bestede tijd, en wel op grond van analoge toepassing van het recht op minimumloon.
Ook dat lijkt nu kansloos.

Lees meer

Wet DBA: weer uitstel tot 1 juli 2018.

Staatssecretaris Wiebes liet vandaag aan de Tweede Kamer weten dat de uitvoering van de Wet DBA (u weet wel, de herijking van de toetsing van zzp’ers) weer met een half jaar wordt uitgesteld, en nu tot 1 juli 2018. Waarvan akte. De staatssecretaris wijst op de formatie en de noodzaak het nieuwe kabinet hierover een nader standpunt in te nemen, en hij voorziet al dat dit niet dit jaar zal zijn afgerond.
Wel is er iets nieuws te melden:

Lees meer

 

Adresgegevens

Kantooradres: 
Rivium Westlaan 46
2909 LD  Capelle aan den IJssel

Postadres: 
Postbus 4043
3006 AA  Rotterdam

+31 (0)10 - 288 8800
+31 (0)10 - 288 8828
mail@damkru.nl

KvK-nummer: 24466931
BTW-nummer: NL 005202280B01

 

Overige gegevens en route

Het kantoor ligt in het bedrijvenpark Rivium (naast de van Brienenoordbrug) te Capelle aan den IJssel. U kunt bij ons op onze eigen parkeerplaats parkeren. 

Routebeschrijving:

Routebeschrijving vanaf Utrecht
Routebeschrijving vanaf Zoetermeer
Routebeschrijving vanaf Breda
Per openbaar vervoer

Downloads

Nieuwsbrief

Stelt u gratis en vrijblijvend algemeen juridisch advies op prijs? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang de periodieke Van Dam & Kruidenier nieuwsbrief: 

Ongeldige invoer