Rompbevrachting en verzekering: De Engelse zaak “Ocean Victory” en de situatie naar Nederlands recht

Op 10 mei 2017 wees de Engelse Hoge Raad (Supreme Court) een baanbrekende uitspraak die gekend zal worden onder de naam van het schip “Ocean Victory”. Dit vrachtschip (“bulk carrier”) werd gebouwd in 2005 en verging op 24 oktober 2006 na een gronding in de haven van Kashima, Japan. Schade: 170.000.000 USD. In de juridische strijd die volgde ging het met name om de volgende drie vragen:

(1) Wie moet voor de schade opdraaien?
(2) Sluit de Barecon 89 Charterparty het verhaalsrecht van de eigenaar (OVM) jegens de rompbevrachter (OLH) alsook het verhaalsrecht van de gesubrogeerde cascoverzekeraars uit?
(3) Indien de tijdbevrachter aansprakelijk is voor de schade aan het schip wegens schending van de “safe port warranty” clausule in de charter, kan de tijdbevrachter zich dan beroepen op het Londense beperkingsverdrag van 1976 ter beperking van zijn aansprakelijkheid?

Lees meer

Einde van de pre-pack? Rechten van werknemers blijven gewaarborgd.

Het Hof van Justitie EU heeft op 22 juni 2017 een langverwacht arrest gewezen in de bekende Estro-zaak, die als onderwerp had de vraag of bij een voorgekookte overname direct na faillissement, de zogenaamde pre-pack, de werknemers van de failliet beschermd werden en van rechtswege bij de overname in dienst waren van de overnemer. Ja, antwoordt het hof en daarmee is de route van de pre-pack niet meer bruikbaar om bij een reorganisatie naar believen personeel te selecteren en te laten afvloeien.

Lees meer

Een niet ontdekt voorkeursrecht: hoever strekt de onderzoeksplicht van de notaris?

Uit een nalatenschap wordt een perceel geleverd. Op dat perceel rustte een notarieel vastgelegd voorkeursrecht voor klagers. De notaris die de akte passeerde wist daar niet van, ondanks onderzoek (recherche) in het kadaster. Hij had ook nog bij de weduwe van de erflater gevraagd of er een voorkeursrecht bestond, waarop zij ontkennend antwoordde. De klagers in deze tuchtzaak voor het gerechtshof Amsterdam stelden dat de notaris nalatig was geweest.

Lees meer

Mkb’er opgelet: Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote onderneming in werking

Stel, u heeft een mkb-onderneming en doet zaken met een grote onderneming, bijvoorbeeld een scheepswerf. Als deel van de voorwaarden bedingt de scheepswerf dat zij in termijnen 95% van de aanneemsom betaalt, waarvan de laatste 65 dagen na oplevering, en de resterende 5% eerst na afloop van een garantietermijn van 6 maanden. De wet staat dit niet langer toe. Dit roept een aantal vragen op voor de praktijk.

Lees meer

Arbeidstijdenbesluit vervoer: handhaving uitgesteld!

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de handhaving van de nieuwe regels van het Arbeidstijdenbesluit vervoer uit te stellen. Hier past een uitroepteken achter. Het blijkt voor vele betrokkenen onmogelijk de per 1 januari 2017 van kracht geworden regels in een werkbare situatie aan boordin te passen. Koninklijke BLN Schuttevaer is er door overleg in geslaagd om  de handhaving, die per 1 juli zou beginnen, uit te laten stellen.

Lees meer

Een voorlopige voorziening met definitieve trekken: wel of geen overname van onderneming?

Een recente uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam in kort geding van 22 december 2016 en het hoger beroep bij arrest van het gerechtshof Den Haag van 31 januari 2017 leggen de dilemma’s bloot waarvoor een kortgedingrechter komt te staan, als het gaat om het treffen van een voorlopige voorziening die onomkeerbare gevolgen kan hebben. De rechtsvraag is of er wel of geen overname van onderneming heeft plaatsgevonden. De inzet is de arbeidsplaatsen van 26 werknemers.

Lees meer

Wetsvoorstel: Opdrachtnemers zullen recht op minimumloon hebben vanaf 1 januari 2018

Stel, u geeft een timmerman opdracht om een antieke kast te repareren voor € 60,-. Dat was de laagste inschrijving via een klussite. Na afloop van het werk zegt de timmerman dat het werk hem nogal tegenviel, dat hij er veel meer tijd aan heeft besteed dan hij had begroot.
Naar de huidige maatstaven is dat een risico voor de opdrachtnemer. De timmerman laat het er niet bij zitten en vordert een vergoeding gelijk aan het minimumloon voor de bestede tijd, en wel op grond van analoge toepassing van het recht op minimumloon.
Ook dat lijkt nu kansloos.

Lees meer

Wet DBA: weer uitstel tot 1 juli 2018.

Staatssecretaris Wiebes liet vandaag aan de Tweede Kamer weten dat de uitvoering van de Wet DBA (u weet wel, de herijking van de toetsing van zzp’ers) weer met een half jaar wordt uitgesteld, en nu tot 1 juli 2018. Waarvan akte. De staatssecretaris wijst op de formatie en de noodzaak het nieuwe kabinet hierover een nader standpunt in te nemen, en hij voorziet al dat dit niet dit jaar zal zijn afgerond.
Wel is er iets nieuws te melden:

Lees meer

Een concurrentiebeding bij detachering ook nietig als het gaat om zzp’ers?

Op 14 april 2017 wees de Hoge Raad een arrest over toepassing van het belemmeringsverbod zoals opgenomen in de Waadi, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het belemmeringsverbod van artikel 9a verbiedt elk beding op grond waarvan een uitgeleende arbeidskracht wordt belemmerd om na afloop van het contract bij derden in dienst te treden. Dit artikel is in 2012 ingevoerd ter implementatie van artikel 6 lid 2 van de Uitzendrichtlijn (Richtlijn 2008/104/EG).

Lees meer

 

Adresgegevens

Kantooradres: 
Rivium Westlaan 46
2909 LD  Capelle aan den IJssel

Postadres: 
Postbus 4043
3006 AA  Rotterdam

+31 (0)10 - 288 8800
+31 (0)10 - 288 8828
mail@damkru.nl

KvK-nummer: 24466931
BTW-nummer: NL 005202280B01

 

Overige gegevens en route

Het kantoor ligt in het bedrijvenpark Rivium (naast de van Brienenoordbrug) te Capelle aan den IJssel. U kunt bij ons op onze eigen parkeerplaats parkeren. 

Routebeschrijving:

Routebeschrijving vanaf Utrecht
Routebeschrijving vanaf Zoetermeer
Routebeschrijving vanaf Breda
Per openbaar vervoer

Downloads

Nieuwsbrief

Stelt u gratis en vrijblijvend algemeen juridisch advies op prijs? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang de periodieke Van Dam & Kruidenier nieuwsbrief: 

Ongeldige invoer