We hebben er een directe actie bij

Als uitgangspunt bij het verhaal van schade wegens onrechtmatige daad geldt dat de schade alleen op de dader verhaalbaar is. Op dit beginsel zijn vele uitzonderingen: denk aan de kwalitatieve aansprakelijkheid voor hulppersonen, voor kinderen, huisdieren etc.

In uitzonderingsgevallen kan het slachtoffer zich ook verhalen op de verzekeraar van de dader: het bekendste voorbeeld daarvan is de rechtstreekse aanspraak op de WAM-verzekeraar van motorvoertuigen. We noemen dat de directe actie.

Sinds 1 januari jl. is er een nieuwe eend in de bijt: de Staat heeft een directe verhaalsactie op de verzekeraar van schepen in geval van wrakopruiming.

Dit is een gevolg van de inwerkingtreding van de Wet bestrijding maritieme ongevallen (WBMO), die weer geënt is op het (voor Nederland nog niet in werking getreden) Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken (2007).

Elk schip van meer dan 300 brt dient ofwel een financiële borg te stellen ofwel een deugdelijke verzekering te hebben afgesloten ter bestrijding van de kosten van wrakopruiming.

Dit zal voor de meeste binnenschepen en zeeschepen onder Nederlandse vlag geen bezwaar zijn, nu die zich tegen dat soort risico’s plachten te verzekeren.

De nieuwe rechtstreekse aanspraak tegen de verzekeraar maakt het voor verzekeraars wel lastiger zich aan de aanspraken van overheden te onttrekken.

De in de Wrakkenwet opgenomen regelingen blijven merendeels ongewijzigd gelden. Van belang is dat ook als een schip formeel nog geen wrak is in de zin van de Wrakkenwet, de Overheid onder de WBMO mag optreden als het schip gevaar oplevert.

De WBMO geldt niet alleen op de territoriale wateren, maar ook op de Nederlandse binnenwateren, en ziet op alle typen schepen, of zij nu wel of niet geregistreerd (teboekgesteld) zijn. Expliciet worden draagvleugelboten en andere relatief nieuwe scheepstypen in de wet benoemd.
De directe actie hoogte van de te sluiten verzekering is nu gekoppeld aan die maximale beperkte aansprakelijkheid die geregeld wordt in diverse wetten en verdragen.

Blijkens een nieuwsbericht van 22 december 2015 bekijkt de regering of er mogelijkheden zijn om de beperkte aansprakelijkheid af te schaffen voor verhaalsacties onder de WBMO. Voor dat soort acties zou de aansprakelijkheid tegenover de Staat onbeperkt moeten zijn.

Als dat zou gebeuren, dan ontstaat een nieuw speelveld. Aanpassing van verdragen, zoals het recente Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012), zou noodzakelijk zijn. Er zou dan ook met een eeuwenoud principe worden gebroken, op grond waarvan ‘men aan de zee niet meer kan verliezen dan men er aan heeft toevertrouwd’.

Als verzekeraars daarmee rekening zouden moeten houden, zal dat naar verwachting ook voor de verzekerden niet onopgemerkt blijven. Bij stijging van het risico stijgen de premies immers vaak navenant.

Wordt vervolgd.

 

Over de auteur

frits bienfait

FRITS BIENFAIT

Advocaat / partner

Adresgegevens

Kantooradres: 
Rivium Westlaan 46
2909 LD  Capelle aan den IJssel

Postadres: 
Postbus 4043
3006 AA  Rotterdam

+31 (0)10 - 288 8800
mail@damkru.nl

KvK-nummer: 84365528
BTW-nummer: NL 86384777B01

 

Overige gegevens en route

Het kantoor ligt in het bedrijvenpark Rivium (naast de van Brienenoordbrug) te Capelle aan den IJssel. U kunt bij ons op onze eigen parkeerplaats parkeren. 

Routebeschrijving:

Routebeschrijving vanaf Utrecht
Routebeschrijving vanaf Zoetermeer
Routebeschrijving vanaf Breda
Per openbaar vervoer

Downloads

Derdengelden

Fairway advocaten kan geen derdengelden ontvangen omdat zij niet beschikt over een Stichting Derdengelden.

Nieuwsbrief

Stelt u gratis en vrijblijvend algemeen juridisch advies op prijs? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang de periodieke Fairway advocaten nieuwsbrief: 

Ongeldige invoer