Het wetsvoorstel gelijkstelling payrolling in een notendop

Vorige week hebben drie Kamerleden een wetsvoorstel ingediend dat, indien aangenomen en kracht van wet, ingrijpende gevolgen voor de huidige payrolling zal hebben. Het wetsvoorstel heeft tot doel ‘oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen door payrollbedrijven te verplichten hun ter beschikking gestelde arbeidskrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als die welke zouden gelden als een payrollmedewerker rechtstreeks in dienst zou zijn genomen door de opdrachtgever (werkgever)’.

Het voorstel definieert payrolling als volgt, gebruikmakend van de bekende definitie in de Ontslagregeling:

‘payrolling: het op basis van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 400 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, die niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ter beschikking stellen van een arbeidskracht, om onder toezicht en leiding van de opdrachtgever arbeid te verrichten, waarbij de opdrachtnemer alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is de arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen’.

De payroll-overeenkomst blijft een uitzendovereenkomst, maar wordt ontdaan van de voordelen die de uitzendwerkgever tegenover een gewone werkgever heeft. Zo zal er zal geen uitzendbeding gemaakt kunnen worden, en evenmin zal er van de ketenregeling bij bepaalde tijd contracten kunnen worden afgeweken.

Wat de pensioenproblematiek betreft wil het voorstel payrollers dezelfde rechten geven als de werknemers bij de werkgever waar zij geplaatst worden, maar onderkent het voorstel dat er problemen kunnen ontstaan omdat het payrollbedrijf zich niet kan aansluiten bij de bedrijfs- of sectorpensioenaanbieder. Er moet dan een gelijkwaardige pensioenregeling getroffen worden. Omdat pakketvergelijking erg lastig is, zal een algemene maatregel van bestuur (Amvb) nadere regels voor die toets stellen.

Is er geen bedrijfspensioenregeling, dan blijft de Hoge Raad-uitspraak inzake de Care4Care/Stipp-kwestie van 4 november 2016 maatgevend: omdat in essentie de overeenkomst van payrolling een uitzendovereenkomst is (maar zonder de allocatiefunctie, die immers niet onderscheidend is volgens de Hoge Raad), zal de payrollwerkgever die werknemers moeten laten aansluiten bij de uitzendpensioengever, Stipp.

Het is duidelijk dat de rechten van payrollmedewerkers in de nieuwe situatie gelijkgesteld worden aan hun collega’s op de werkvloer, die bij de materiële werkgever rechtstreeks in dienst zijn.

Maar wat als die collega’s er niet zijn, bijvoorbeeld omdat de onderneming alleen maar werkt met payrollmedewerkers? Dan geldt het volgende in artikel 8a lid 2: die payrollmedewerkers hebben recht op ‘dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven waar de opdrachtgever werkzaam is. Dit ziet niet slechts op arbeidsvoorwaarden geregeld in collectieve arbeidsovereenkomsten, maar ook op eventuele rechtspositieregelingen, standaardarbeidsvoorwaarden en gewoonterecht dat heersend is in die sector van het beroeps- of bedrijfsleven waar de opdrachtgever werkzaam is'.

Dat kan een lastig in te vullen raamwerk zijn. Het gewoonterecht is bij uitstek een land waarin palmbomen voor juristen groeien.

Het voorstel zal nu eerst door de Tweede Kamer moeten worden geloodst. Wij volgen het met belangstelling.

 

 

Over de auteur

aniek thissen

Aniek Thissen

Advocaat

Adresgegevens

Kantooradres: 
Rivium Westlaan 46
2909 LD  Capelle aan den IJssel

Postadres: 
Postbus 4043
3006 AA  Rotterdam

+31 (0)10 - 288 8800
+31 (0)10 - 288 8828
mail@damkru.nl

KvK-nummer: 24466931
BTW-nummer: NL 005202280B01

 

Overige gegevens en route

Het kantoor ligt in het bedrijvenpark Rivium (naast de van Brienenoordbrug) te Capelle aan den IJssel. U kunt bij ons op onze eigen parkeerplaats parkeren. 

Routebeschrijving:

Routebeschrijving vanaf Utrecht
Routebeschrijving vanaf Zoetermeer
Routebeschrijving vanaf Breda
Per openbaar vervoer

Downloads

Nieuwsbrief

Stelt u gratis en vrijblijvend algemeen juridisch advies op prijs? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang de periodieke Van Dam & Kruidenier nieuwsbrief: 

Ongeldige invoer