Rusttijdboetes doorn in het oog

De hoge boetes wegens een tekort aan bemanning of het niet in acht nemen van de rusttijden blijven een grote zorg. Daar zijn al vele procedures over gevoerd, met wisselend succes.

Met een aantal uitspraken van de hoogste rechter in dit soort zaken, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, is meer duidelijkheid geschapen.

De Raad van State heeft allereerst een eind gemaakt aan de werkwijze van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die velen als onterechte dubbele beboeting hebben ervaren.

Wat deed ILT? Stel: een schip vaart in exploitatiewijze B (continuvaart). ILT constateert dat de voor die exploitatiewijze voorgeschreven minimumbemanning niet aan boord is. Daarvoor wordt beboet. Vervolgens stelt ILT een exploitatiewijze vast die past bij de wel aanwezige bemanning. Dat is een exploitatiewijze waarvoor minder of lager gekwalificeerde bemanning aan boord hoeft te zijn, dus A2 (semi-conti­nuvaart) of A1 (dagvaart).

In die exploitatiewijzen moet de ononderbroken rusttijd grotendeels respectievelijk geheel buiten de vaartijd liggen. Omdat het schip bij exploitatiewijze B continu vaart, heeft de bemanning vanzelfsprekend tijdens de vaart gerust.

Wanneer ILT de exploitatiewijze 'terugzet' naar A2 of A1 is er dan ook altijd sprake van overtreding van de regels; dan mag immers niet meer (geheel) tijdens de vaart worden gerust. Ook daarvoor werd fors beboet.

Dat mag dus niet, oordeelt de rechter. Uit de regels volgt dat niet de samenstelling van de bemanning, maar uitsluitend de gehanteerde exploitatiewijze de rusttijden van de bemanning bepaalt. De samenstelling van de bemanning bepaalt bovendien niet welke exploitatiewijze van toepassing is. ILT mag dus niet zelf een fictieve exploitatiewijze vaststellen en vervolgens op die basis overtredingen constateren. Daarvoor biedt de wet geen grondslag. En ook ILT moet zich uiteraard aan de wet houden. Regels zijn regels, nietwaar.

Recenter heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een ook regelmatig voorkomend geval waarin een extra persoon aan boord is, kort gezegd om te assisteren bij het laden en lossen. Het schip voer in de dagvaart. De bemanning moest daarom een ononderbroken rust van acht uren buiten de vaartijd genieten, maar deed dat ook wel eens in de vaartijd. Daarop volgden boetes. Terecht, oordeelt de Raad van State. Ook de extra persoon is een bemanningslid, waarop de regels over de rusttijden van toepassing zijn. Dat sprake is van overbemanning betekent niet dat met minder rust mag worden volstaan. Dat het schip ook voor de continuvaart is uitgerust en dus in technisch opzicht geschikt is om ook tijdens de vaart aan boord ervan te kunnen rusten, doet er volgens de Raad van State niet toe: als je in A1 vaart, moet je je aan de daarop toepasselijke regels houden en moet de ononderbroken rust dus buiten de vaartijd liggen. Regels zijn regels, nietwaar.

Het teleurstellendst vind ik (maar ik mag als advocaat van het betrokken scheepvaartbedrijf niet ‘napleiten’) dat de rechter de omstandigheden van dit geval niet bijzonder genoeg acht om de boetes te matigen. Dan vaar je met boventallige en overgekwalificeerde bemanningsleden die aan boord uitstekend het voorgeschreven aantal uren rust kunnen genieten en dat ook doen, en word je toch vol beboet alleen maar omdat die rusttijd deels in de vaartijd lag. Tijd voor andere regels?

(ook gepubliceerd in TVM Scheepvaart, oktober 2017)

 

Over de auteur

peter dam

PETER VAN DAM

Advocaat / partner

Adresgegevens

Kantooradres: 
Rivium Westlaan 46
2909 LD  Capelle aan den IJssel

Postadres: 
Postbus 4043
3006 AA  Rotterdam

+31 (0)10 - 288 8800
+31 (0)10 - 288 8828
mail@damkru.nl

KvK-nummer: 24466931
BTW-nummer: NL 005202280B01

 

Overige gegevens en route

Het kantoor ligt in het bedrijvenpark Rivium (naast de van Brienenoordbrug) te Capelle aan den IJssel. U kunt bij ons op onze eigen parkeerplaats parkeren. 

Routebeschrijving:

Routebeschrijving vanaf Utrecht
Routebeschrijving vanaf Zoetermeer
Routebeschrijving vanaf Breda
Per openbaar vervoer

Downloads

Nieuwsbrief

Stelt u gratis en vrijblijvend algemeen juridisch advies op prijs? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang de periodieke Van Dam & Kruidenier nieuwsbrief: 

Ongeldige invoer