Schadebeperking is ieders plicht

Bij een schadegeval moet de aansprakelijke partij in beginsel de geleden schade geheel vergoeden. Anderzijds moet de tegenpartij de schade zoveel mogelijk beperken.

Stel: uw schip wordt aangevaren, maar niet zo ernstig dat de zeewaardigheid en bruikbaarheid is aangetast. U kunt er gewoon mee varen. Heeft u dan recht op vergoeding van de stilligschade als u meteen laat repareren, of moet u wachten tot een gelegenheid dat het schip toch al stil ligt?

Dit soort gevallen van 'cosmetische' schade geeft een aardig inzicht in de reikwijdte van de schadebeperkingsplicht. Als algemeen gezichtspunt wordt wel gehanteerd dat van de schadelijdende partij niet al te veel verwacht mag worden. Het is immers de dader geweest die door zijn onrechtmatig handelen de ander in een nadelige positie heeft gebracht. De vrijheid van een benadeelde om zijn leven zo in te richten als hem goeddunkt, speelt ook een rol.

In een uit 1976 daterende uitspraak van de rechtbank Rotterdam ging het om een in maart 1971 uitgevoerde reparatie van een cosmetische schade van, omgerekend, ruim 2.000 euro als gevolg van een aanvaring in januari 1971. De rechtbank overwoog dat, omdat het slechts om cosmetische schade ging, de schadebeperkingsplicht van de scheepseigenaar meebracht dat hij de reparatie uitstelde tot een tijd dat hij toch niet kon varen, indien althans zodanige tijd binnen redelijk korte termijn te verwachten was. In het algemeen is immers van een scheepseigenaar niet te verlangen dat hij langer met een gehavend schip blijft varen. Ook al staat de schade exploitatie van het schip niet in de weg, ongeveer twaalf maanden wachten is te lang, oordeelt de rechtbank. Die betrekt daarbij dat het beschadigde schip relatief nieuw was.

Een andere zaak betrof een aanvaring in medio juli 2008, gevolgd door reparatie in september 2008. Kosten van reparatie ruim 5.700 euro; stilligschade bijna 11.000 euro. Gelet op onder meer de aard van de schade, een lichte deuk, oordeelde het hof Arnhem-Leeuwarden in 2013 dat met reparatie gewacht had moeten worden, mits vóór het verstrijken van de winterperiode 2008/2009 een stilligperiode was te voorzien waarbinnen reparatie had kunnen worden uitgevoerd. Maximaal ongeveer acht tot tien maanden wachten werd dus redelijk geacht, langer niet.

Ten slotte een (door mij bepleite) zaak waarin de rechtbank Rotterdam in 2014 uitspraak deed. In september 2012 werd een in april 2011 ontstane, hoofdzakelijk cosmetische, aanvaringsschade gerepareerd. Mocht van de eigenaar worden verlangd om nog langer te wachten, tot een keuring van het schip in juni 2013 ten behoeve van de verlenging van het certificaat van onderzoek? Nee, oordeelde de rechtbank, mede omdat het combineren van de reparatie en de andere werkzaamheden slechts een besparing van enkele dagen zou opleveren.

Als trotse scheepseigenaar wilt u uiteraard met uw schip altijd piekfijn voor de dag komen. Wat u betreft moeten schades dus zo snel mogelijk worden weggenomen. Maar daarbij geldt dus niet: koste wat het kost. Als u best nog een tijdje kunt wachten met repareren tot een periode dat u toch al geen vrachtinkomsten zou hebben, mag u best meteen gaan repareren, maar dan moet u er rekening mee houden dat u de ander niet voor het tijdverlet kunt laten opdraaien. En hoe lang ‘een tijdje’ duurt, dat moet steeds aan de hand van de bijzondere omstandigheden worden vastgesteld.

 

(ook gepubliceerd in TVM Scheepvaart, september 2017)

 

Over de auteur

peter dam

PETER VAN DAM

Advocaat / partner

Adresgegevens

Kantooradres: 
Rivium Westlaan 46
2909 LD  Capelle aan den IJssel

Postadres: 
Postbus 4043
3006 AA  Rotterdam

+31 (0)10 - 288 8800
+31 (0)10 - 288 8828
mail@damkru.nl

KvK-nummer: 24466931
BTW-nummer: NL 005202280B01

 

Overige gegevens en route

Het kantoor ligt in het bedrijvenpark Rivium (naast de van Brienenoordbrug) te Capelle aan den IJssel. U kunt bij ons op onze eigen parkeerplaats parkeren. 

Routebeschrijving:

Routebeschrijving vanaf Utrecht
Routebeschrijving vanaf Zoetermeer
Routebeschrijving vanaf Breda
Per openbaar vervoer

Downloads

Nieuwsbrief

Stelt u gratis en vrijblijvend algemeen juridisch advies op prijs? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang de periodieke Van Dam & Kruidenier nieuwsbrief: 

Ongeldige invoer