Mkb’er opgelet: Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote onderneming in werking

Stel, u heeft een mkb-onderneming en doet zaken met een grote onderneming, bijvoorbeeld een scheepswerf. Als deel van de voorwaarden bedingt de scheepswerf dat zij in termijnen 95% van de aanneemsom betaalt, waarvan de laatste 65 dagen na oplevering, en de resterende 5% eerst na afloop van een garantietermijn van 6 maanden. De wet staat dit niet langer toe. Dit roept een aantal vragen op voor de praktijk.

Vanaf 1 juli 2017 is een betalingstermijn van langer dan 60 dagen na de prestatie van rechtswege nietig. De gehele koop-/aanneemsom moet dan binnen 30 dagen worden betaald. De regel gaat in voor alle contracten met grote ondernemingen gesloten op of na 1 juli 2017, en voor bestaande contracten gaat de regel gelden na 1 juli 2018. De regel is een verdere aanscherping van de wettelijke regelingen die in 2012 en 2013 in werking traden ter implementatie van Richtlijnen nr. 2000/35/EG en 2011/7/EU, die zien op het bestrijden van betalingsachterstanden bij handelstransacties. 

De tekst van het nieuwe lid 6 van artikel 119a van boek 6 Burgerlijk Wetboek luidt vanaf 1 juli 2017:

“In afwijking van lid 5 kunnen partijen geen uiterste dag van betaling overeenkomen van meer dan zestig dagen indien de schuldenaar een rechtspersoon is die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten, bedoeld in artikel 397, leden 1 en 2 van Boek 2, en de schuldeiser een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon, die gedurende die periode aan ten minste twee van die vereisten heeft voldaan. Een beding in een overeenkomst in strijd met de vorige zin is nietig.”

In de praktijk komt het voor dat partijen afspreken dat een deel van de koop- of aanneemsom eerst wordt betaald geruime tijd na levering of installatie. Denk aan de in de aanhef genoemde 5% restbetaling na afloop van een garantieperiode. Dat kan een langere periode inhouden dan de bij wet bepaalde uiterste termijn van 60 dagen na de levering (of het verrichten van de prestatie).

Een dergelijk beding was onder de oude wet, lid 5 van artikel 6:119a BW in beginsel toegestaan, mits er objectieve redenen voor waren, gelet op de aard van de prestatie, en indien er een goede handelspraktijk voor was aan te geven. Die uitzondering kan dus nu, onder de nieuwe regel, niet meer door een grote onderneming worden ingeroepen. 

Nietigheid betekent dat de schuldeiser, de kleine(re) ondernemer, eerder betaling zal mogen afdwingen dan conform de overeengekomen (te lange) betaaltermijn. Nu klinkt dat mooi, maar uitoefenen van een dergelijk recht zal in de praktijk veel problemen kunnen opleveren. De economische machtsverhouding laat zich immers niet zo gemakkelijk met een wettelijke bepaling beteugelen.

Een grote onderneming is door de wet (stand van zaken 1 juli 2017) gedefinieerd als een onderneming die ten minste aan twee van de drie volgende kenmerken voldeed in ten minste twee achtereenvolgende boekjaren:

1. meer dan 250 werknemers;
2. balanstotaal van 20 miljoen euro;
3. netto omzet van 40 miljoen euro.

De wettelijke termijn van 60 dagen gaat lopen na ‘ontvangst van de prestatie’. Dat was onder de oude wet ook al het geval, hetgeen bijvoorbeeld de vraag oproept naar de geldigheid van contractsbepalingen die inhouden dat een factuur door de ontvanger eerst wordt ingeboekt na verloop van een periode waarin de factuur wordt gecontroleerd, en waarbij de contractuele betalingstermijn eerst daarna gaat lopen. Een dergelijke bepaling zal, indien daardoor het toegestane totaal van maximaal 60 dagen wordt overschreden, onder het nieuwe recht nietig zijn.

Het wachten is op de eerste dappere mkb’er die het aandurft haar grote wederpartij op deze bepalingen te wijzen. Het wachten is, denk ik, ook op ontwijkingsconstructies van de grote ondernemingen.

 

Over de auteur

frits bienfait

FRITS BIENFAIT

Advocaat / partner

Adresgegevens

Kantooradres: 
Rivium Westlaan 46
2909 LD  Capelle aan den IJssel

Postadres: 
Postbus 4043
3006 AA  Rotterdam

+31 (0)10 - 288 8800
+31 (0)10 - 288 8828
mail@damkru.nl

KvK-nummer: 24466931
BTW-nummer: NL 005202280B01

 

Overige gegevens en route

Het kantoor ligt in het bedrijvenpark Rivium (naast de van Brienenoordbrug) te Capelle aan den IJssel. U kunt bij ons op onze eigen parkeerplaats parkeren. 

Routebeschrijving:

Routebeschrijving vanaf Utrecht
Routebeschrijving vanaf Zoetermeer
Routebeschrijving vanaf Breda
Per openbaar vervoer

Downloads

Nieuwsbrief

Stelt u gratis en vrijblijvend algemeen juridisch advies op prijs? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang de periodieke Van Dam & Kruidenier nieuwsbrief: 

Ongeldige invoer