• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van Dam & Kruidenier advocaten is een maatschap van besloten vennootschappen. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden.

Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan de maatschap, hetzij aan werknemers van de maatschap, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de maatschap. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Deze artikelen hebben betrekking op de persoon van degene die de opdracht aanvaardt. De maatschap is bij uitsluiting van de werknemers of maten degene die de opdracht aanvaardt.

Iedere aansprakelijkheid van Van Dam & Kruidenier advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in dat geval voor rekening van Van Dam & Kruidenier advocaten komt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.

Bij het inschakelen van derden zal Van Dam & Kruidenier advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel als redelijkerwijs mogelijk met de opdrachtgever over de inschakeling van derden overleggen. Van Dam & Kruidenier advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Van Dam & Kruidenier advocaten is gerechtigd een mogelijke aansprakelijkheidsbeperking van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten van Van Dam & Kruidenier advocaten, de bestuurders van de maten alsmede al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

Op de rechtsverhouding tussen Van Dam & Kruidenier advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, de Duitse, de Engelse en de Franse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is beslissend. Een afdrukbare versie van de algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

Deze algemene voorwaarden zijn op 3 december 2003 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam onder nummer 171/2003.


Alle aan Van Dam & Kruidenier Advocaten verbonden advocaten zijn ingeschreven bij: Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, Tel.: 070 - 335 35 35, E-mail: info@advocatenorde.nl

Op al onze advocaten zijn de regels van de Advocatenwet en overige gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing. U kunt deze regels, verordeningen en wetgeving hier vinden.

De hiervoor genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij: Allianz Nederland Corporate, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam.


KvK-nummer 24466931 - BTW-nummer NL 005202280B01

 

Adresgegevens

Kantooradres: 
Rivium Westlaan 46
2909 LD  Capelle aan den IJssel

Postadres: 
Postbus 4043
3006 AA  Rotterdam

+31 (0)10 - 288 8800
+31 (0)10 - 288 8828
mail@damkru.nl

KvK-nummer: 24466931
BTW-nummer: NL 005202280B01

 

Overige gegevens en route

Het kantoor ligt in het bedrijvenpark Rivium (naast de van Brienenoordbrug) te Capelle aan den IJssel. U kunt bij ons op onze eigen parkeerplaats parkeren. 

Routebeschrijving:

Routebeschrijving vanaf Utrecht
Routebeschrijving vanaf Zoetermeer
Routebeschrijving vanaf Breda
Per openbaar vervoer

Downloads

Nieuwsbrief

Stelt u gratis en vrijblijvend algemeen juridisch advies op prijs? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang de periodieke Van Dam & Kruidenier nieuwsbrief: 

Ongeldige invoer